Preïmplantatie Genetische Test (PGT)

Een preïmplantatie genetische test (PGT) werd vroeger preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) genoemd. Bij PGT volgt, na een IVF-behandeling en bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam, een genetisch onderzoek van één cel uit het embryo. Met deze techniek kan het embryo worden onderzocht op de aanleg voor een ernstige, erfelijke aandoening. Zo kunnen embryo’s zonder die aanleg worden geselecteerd voor terugplaatsing.

Het onderzoek wordt in het Maastricht UMC+ gedaan. Voor de IVF-behandeling kan men terecht bij het Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMC Groningen of AMC Amsterdam.   

PGT wordt uitgevoerd bij een beperkte patiëntengroep. Het gaat om paren met een hoog risico op het krijgen van een kind met een ernstige aandoening of een hoog risico op een herhaald verlies van de zwangerschap door een chromosoomafwijking. Het gaat om erfelijke aandoeningen zoals:

Zorgverleners kunnen bij het PGT-centrum Maastricht UMC+ informeren of PGT mogelijk is voor een aandoening die niet in de bovenstaande lijst staat. Bij een verzoek voor PGT voor een aandoening waar nog niet eerder PGT voor is toegepast vindt beoordeling door de Landelijke Indicatiecommissie PGT plaats.

Voorwaarde voor mensen die in aanmerking willen komen voor deze techniek is dat zij geschikte PGT kandidaten zijn. Ook dienen zij te voldoen aan de Nederlandse voorwaarden voor een IVF behandeling.

Paren die in aanmerking willen komen voor PGT, kunnen verwezen worden naar een klinisch geneticus. Deze kan contact opnemen met het PGT-centrum Maastricht UMC+ of met één van de samenwerkende umc's in Utrecht, Groningen of Amsterdam.