Nierkanker

In Nederland krijgen elk jaar ruim 2000 mensen niercelkanker (renal cell carcinoma). Naar schatting is 2-8% van de niercelcarcinomen onderdeel van een erfelijk tumorsyndroom.

Indicaties voor verwijzing naar de klinisch geneticus zijn:

  • Een niercelcarcinoom < 45 jaar
  • Een niercelcarcinoom bij ≥ twee 1e of 2e graads verwanten <70 jaar
  • Een niercelcarcinoom en een andere vorm van kanker bij dezelfde patiënt, waarbij de eerste tumor is opgetreden <60 jaar
  • Bilateraal of multifocaal niercelcarcinoom
  • Een type 2 papillair of verzamelbuisniercelcarcinoom ongeacht de leeftijd
  • Niercelcarcinoom en minimaal 1 kenmerk passend bij de hieronder genoemde erfelijke tumorsyndromen

Verwijs daar waar mogelijk zoveel mogelijk het aangedane familielid. Eventueel DNA-onderzoek wordt namelijk bij voorkeur verricht op materiaal van een aangedaan persoon. De kans om een eventuele erfelijke aanleg aan te tonen is dan het grootst. Indien dit familielid zichzelf niet kan of wil laten verwijzen, kunnen 1e graads familieleden worden verwezen.

Het niercelcarcinoom kan voorkomen bij verschillende erfelijke tumorsyndromen zoals erfelijke paragangliomen, Von Hippel Lindau, Birt-Hogg-Dubé syndroom, Hereditaire Leiomomatosis en Niercelcarcinoom, papillair niercelcarcinoom type 1, het PTEN hamartoom tumor syndroom (voorheen Cowden syndroom), Tubereuze Sclerose Complex, familiair melanoom en niercelcarcinoom, BAP1 erfelijk tumorpredispositie syndroom en translocaties met betrokkenheid van chromosoom 3.

Diagnostische criteria voor de bovengenoemde aandoeningen vind je in het VKGN-STOET boekje.

Kanker van het nierbekken of de ureteren kan voorkomen in het kader van het Lynch syndroom.