Casus 5: Waarom hebben veel van mijn familieleden ichthyosis?

Veel van de afstammelingen van Bernard en Irene Verdonk hebben ichtyosis, een huidaandoening die wordt gekenmerkt door een droge en schilferende huid met verdikking van de hoornlaag. Deze aandoening manifesteert zich al snel na de geboorte.

De stamboom van de familie Verdonk

stamboom familie Verdonk

stamboom als jpg (groter)

Vraag

 • Wat valt op in de stamboom?

ALLES OPENEN
 • Interpretatie
  • Er zijn aangedane personen in elke generatie.
  • Er is sprake van een overdracht van man-op-man (het betrokken gen kan dus niet X-chromosomaal zijn).
  • De incidentie in de beide geslachten is ongeveer gelijk (5 vrouwen, 4 mannen).
  • Er is een 1-op-1-ratio van aangedane en niet-aangedane kinderen van aangedane ouders (8 aangedaan; 9 niet-aangedaan).
  • Alle vormen van overdracht zijn in deze familie te vinden: man-op-man, man-op-vrouw, vrouw-op-man en vrouw-op-vrouw.
 • Erfelijkheidsoverwegingen

  Gezien de genoemde bevindingen heeft deze aandoening een autosomaal dominante manier van overerven.

 • Naschrift

  Klinische ervaring leert ons dat bij deze vorm van ichthyosis iedereen die het genotype voor de aandoening erft, altijd bepaalde kenmerken van de aandoening heeft (in genetische termen: de aandoening is volledig penetrant). We kunnen er dus zeker van zijn dat iemand die geen kenmerken van de aandoening laat zien, de aandoening niet heeft en deze dus ook niet zal doorgeven aan zijn kinderen.

 • Datum laatste update/revisie: 21-10-2019