Schisis

Voorkomen
Schisis wordt veroorzaakt door zowel genetische als andere factoren. In 15 tot 20% van de gevallen is een schisis een kenmerk van een syndroom. Dan zijn er naast schisis nog andere aandoeningen.

Van de 1.000 baby's worden er 1 of 2 met schisis geboren.

Overerving
De oorzaak van de geïsoleerde vorm van schisis is multifactorieel. Daarnaast zijn er nog andere erfelijke aandoeningen en syndromen waarbij schisis voorkomt. Dan hangt de manier van overerving af van de aandoening. 

Meer informatie

Auteurs
dr. Isa Houwink, huisarts, Erfocentrum/VUmc/MUMC
drs. Jouke Janssen, medisch student

Redactie
drs. Marloes Brouns-van Engelen, Erfocentrum

Contact