Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)

Bij Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) volgt na reageerbuisbevruchting (IVF) een genetisch onderzoek van één of twee cellen uit het pre-embryo. Deze techniek is sinds 1995 in Nederland beschikbaar. Het onderzoek wordt in het Academisch Ziekenhuis Maastricht gedaan. Voor de IVF-behandeling kan men terecht bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht, UMC Utrecht, UMC Groningen of AMC.   

PGD wordt uitgevoerd bij een zeer beperkte patiëntengroep. Het gaat om paren met een hoog risico op het krijgen van een kind met een ernstige aandoening of een hoog risico op een herhaald verlies van de zwangerschap door een chromosoomafwijking. PGD kan verricht worden voor onder andere:

Voorwaarde voor mensen die in aanmerking willen komen voor deze techniek is dat zij geschikte PGD kandidaten zijn. Ook dienen zij te voldoen aan de Nederlandse voorwaarden voor een IVF behandeling. Voor bepaalde zeldzame aandoeningen kan PGD soms persoonlijk voor een paar ontwikkeld worden. Na het genetische onderzoek worden embryo’s zonder de geteste aandoening in de baarmoeder geplaatst. De kans op zwangerschap is bij PGD 15 tot 20%.

Paren die in aanmerking willen komen voor PGD, kunnen verwezen worden naar een gynaecoloog of klinisch geneticus. Deze kan een schriftelijke aanmelding doen bij de medisch coördinator PGD van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. 

Bronnen
C.T.R.M. Schrander-Stumpel, L.M.G. Curfs, J.W. van Ree, Klinische Genetica, 2005

PGD Nederland

Auteurs
dr. Isa Houwink, huisarts, Erfocentrum/VUmc/MUMC
drs. Jouke Janssen, medisch student
 
Redactie
drs. Marloes Brouns-van Engelen, Erfocentrum

Contact