Disclaimer

Copyright

© Website: NHG
© Teksten: VUmc/MUMC, NHG en Stichting Erfocentrum

De inhoud van deze website is ontwikkeld door huisarts-onderzoeker dr. I. Houwink werkend voor het VUmc/MUMC, de Stichting Erfocentrum en door het NHG. De teksten zijn tot stand gekomen onder toezicht van een webredactiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van CSG, CMSB, Erfocentrum, NHG, VKGN en VUmc/MUMC.

Totstandkoming van deze website 

Deze website is één van de resultaten van onderzoek naar het ontwikkelen en evalueren van onderwijsmodellen over genetica voor huisartsen, dat werd opgezet en uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van:

  • de sectie Community genetics (afdeling Klinische Genetica, VUmc, Amsterdam);
  • de vakgroep Huisartsgeneeskunde (UMC+, Maastricht);
  • de vakgroep Onderwijsontwikkeling en onderwijsresearch (UMC, Maastricht);
  • het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG, Utrecht)
  • Stichting Erfocentrum (Amersfoort)

Op basis van dit onderzoek werd het project Developing training in genetics/genomics for primary care health workers opgezet. In het kader daarvan werd deze website ontwikkeld samen met een Programma voor Individuele Nascholing (PIN) Erfelijkheid en kanker en een regionaal nascholingsprogramma Erfelijke kanker in de spreekkamer (zie NHG-website).

Het project werd mogelijk gemaakt door het Center for Society and Genomics (CSG) en het Centre for Medical Systems Biology (CMSB) met financiële ondersteuning van het Netherlands Genomics Initiative (NGI).

Materialen van de Engelse website www.geneticseducation.nhs.uk zijn gebruikt met hun toestemming. 

Disclaimer

De opstellers van deze website doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De opstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Het copyright op alle bestanden berust bij de opstellers van de website tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming gepubliceerde bestanden of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Colofon

Samenstelling en redactie 

dr. I. Houwink, huisarts, Erfocentrum/RIVM/VUmc/MUMC
dr. Laura van Dussen, arts / medisch redacteur, Erfocentrum
drs. M. Brouns-van Engelen, Erfocentrum

Webredactie 

drs. M. Brouns-van Engelen, Erfocentrum
prof.dr. M.Cornel, VUmc
drs. D. Cox, NHG
dr. L. van Dussen, Erfocentrum
dr. L. Henneman, VUmc
dr. I. Houwink, Erfocentrum/RIVM/VUmc/MUMC
dr. M. Haadsma, Radboudumc
dr. P. van Overveld, CMSB
drs. M. Sijbom, NHG

Huisartsengenetica.nl wordt ieder jaar geactualiseerd door een panel van deskundigen.